Höstträd
Foto: Astrid Kruukka

Ny rapport: Språkideologi och det ofullbordade språkbytet

Rapporten är skriven av Kenneth Hyltenstam och Linus Salö vid Stockholms Universitet

Webbversion med reservation för eventuella ändringar i slutversionen.

Forskarrapportens hela namn är “Språkideologi och det ofullbordade språkbytet: Den språkliga försvenskningen av det meänkielitalande området”. Rapporten utgår från tidigare forskning om språkbytesprocesser och analyserar den språkpolitik som svenska staten bedrivit i förhållande till norra Sveriges meänkielitalande minoritet. Ett centralt begrepp som används och förklaras i rapporten är “språkideologi”.

Forskarrapporten är gjord på uppdrag av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Kenneth Hyltenstam är ledamot i kommissionen och professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Linus Salö är docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholms universitet.

Läs hela rapporten: