host-grind_690-ak
Foto: Astrid Kruukka

Ny rapport: Statlig minoritetspolitik för språklig assimilering

Historisk bakgrund till skol- och språkpolitik i Tornedalen samt genomgång av tidigare gjord forskning av professor emeritus Lars Elenius.

Utbildningspolitiken i Tornedalen påverkades från 1800-talets mitt till 1990-talet av olika hotbilder som kopplades till befolkningens finsk-ugriska bakgrund och till bosättningen vid gränsen till Finland. Det faktum att så stor del av skol- och språkpolitiken påverkats av kontinuerliga politiska och kulturella hotbilder gör att Tornedalen skiljer sig från andra områden i Sverige.

Forskningsöversikten behandlar skol- och språkpolitiken i Tornedalen, redogör för forskningens frontlinjer och forskningsresultat samt beskriver frågeställningar som förekommit bland forskare och minoriteten. Översikten sätter assimileringspolitiken i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Assimileringspolitiken i Tornedalen under 1800- och 1900-talet kopplas samman med tre etniska grupper; tornedalingar, kväner och lantalaiset. Syftet är att utreda svenska statens assimileringspolitik och vilka konsekvenser den haft för minoriteten, grupper inom minoriteten och för enskilda.