Blå blommor
Foto: Martina Huber

Ny rapport: Tornedalens folkhögskola – folkhögskoleideologi och assimilering

Rapporten är framtagen av filosofie doktor Marja Mustakallio.

Webbversion med reservation för eventuella ändringar i slutversionen.

Rapporten behandlar folkhögskolan som grundades i Matarengi (Övertorneå) 1899, vars officiella namn var Tornedalens lantmanna- och folkhögskola. Den innehåller dels en kunskapsöversikt som presenterar historiska och ideologiska perspektiv på skolans uppförande, dels en studie som granskar folkhögskolans roll i assimileringspolitiken, särskilt i relation till kvinnors emancipation i Tornedalen.

Studien tar sin utgångspunkt i den övergripande frågan, i vilken utsträckning och på vilket sätt folkhögskolan som förmedlare av svenskt språk och svenska kulturella ideal kom att påverka kvinnor, som varit elever vid skolan mellan 1899–1958, vad gäller yrkesval, vidareutbildning och karriärväg samt utflyttning.

Författaren sammanfattar uppgiften med två frågor: Varför kom folkhögskolan just till Matarengi? Vad hände med kvinnorna som varit elever i skolan efter året vid folkhögskolan?

Rapporten är skriven på finska, med svensk översättning.