Forsande vatten skogskant i bakgrunden
Foto: Martina Huber

Nya sekretessbestämmelser

Regeringen överlämnade den 24 mars en remiss till Lagrådet.

Regeringen föreslår att nya sekretessbestämmelser införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreslås gälla till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden i den granskande verksamhet som utförs av sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset och av sanningskommissionen för det samiska folket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2022.

Läs hela lagrådsremissen på regeringen.se

Regeringens proposition till riksdagen (2022 05 03)