Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Nytt datum

Kommissionens ordförande Elisabet Fura bloggar om det pågående arbetet.

“När detta skrivs har vi lämnat januari månad bakom oss. Äntligen, skulle jag vilja tillägga. Sällan har väl en månad känts så lång och grå…

Men nu är det februari och våren är på väg! För bara några dagar sedan fick vi besked om att statsrådet Liljestrand ställt sig bakom vår begäran om förlängd utredningstid och förra torsdagen beslutade regeringen att nytt datum för slutredovisningen är den 15 november. Vi är naturligtvis oerhört glada över visad förståelse och fortsätter nu vårt intensiva arbete för att leverera ett riktigt bra slutbetänkande. Vi fortsätter nu med oförminskad kraft att analysera, skriva och diskutera. Av journalister och andra intresserade har jag fått frågan om den nya tidsramen är tillräcklig. Mitt svar är att den är tillräcklig för att vi ska kunna ta hand om all ny kunskap vi fått ta del av och skriva ihop en viktig och användbar slutrapport. Vi kommer däremot inte att ta in nya forskarrapporter eller intervjua fler personer utan vi använder och analyserar det material vi redan har.

Fokus nu är på förankringsprocessen. Det är viktigt att vi arbetar inkluderande och med respekt för minoritetens röster. Vi är nu sysselsatta med att planera denna förankringsprocess i dialog med berörda. Parallellt med detta är vårt eminenta sekretariat i färd med att författa texter till vårt slutbetänkande. Vi har redan hunnit med att, under en heldag, ha ett digitalt sammanträde i kommissionen den 30 januari då vi kunde diskutera förslag till skrivningar och planera våren, bland mycket annat.

Sammanträdet inleddes av Maja Mella som på ett oerhört engagerande sätt presenterade projektet ”Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset”. Med risk för att bli tjatig vill jag upprepa hur tacksam jag är för allt jag får lära mig.

Kommissionens nya ledamot Hanna Aili var med för första gången och jag är tacksam för att hon funnit tid för detta engagemang i tillägg till allt annat hon gör. Hanna har en viktig roll i våra ansträngningar att nå ut till unga, även de som inte valt att organisera sig i de intresseföreningar för tornedalingar som finns.  Många unga har på olika sätt manifesterat en nyfikenhet och i vissa fall en sorg över en förlorad koppling till språk och identitet och deras röster måste också höras.

Till helgen reser jag till Övertorneå för att tillsammans med Josephine Ylipää och Stefan Aro, från sekretariatet och ledamoten Bengt Niska träffa statsrådet Parisa Liljestrand som är på plats för att inviga nationellt språkcentrum för meänkieli tillsammans med bland andra Isofs generaldirektör Martin Sundin. Det skall bli spännande att få berätta om vårt arbete för ministern.

Resten av vårterminen kommer att innebära en fortsatt intensiv arbetsperiod för såväl kommissionen som dess sekretariat. Vi planerar ett sammanträde för kommissionen i månaden fram till sommaren och till hösten ska texter korrekturläsas, valda delar ska översättas och tryckas för att sedan kunna överlämnas till ministern vid en ceremoni som vi planerar ska äga rum den 15 november i Kiruna.”

Elisabet Fura