daniel-nr-eftersnack_690
Daniel Nilsson Ranta Foto: Astrid Kruukka

Om arbetsstugor på Minoritetsspråksfestivalen

Sannings- och försoningskommissionen fanns på plats och medverkade till programmet.

I början av september var Minoritetsspråksfestivalen i Gällivare tillbaka efter att den förra året ställts in på grund av pandemin. Syftet med festivalen är att synliggöra och samla de nationella minoritetsspråk som förvaltas av Gällivare kommun och som länge talats i området; meänkieli, finska, lulesamiska och nordsamiska.

Sannings- och försoningskommissionen fanns på plats och medverkade till programmet. På fredag eftermiddag bjöd kommissionen in till ett välbesökt kaffemöte. Åskådarantalet var begränsat till fyrtio personer och inga stolar gapade tomma.

På lördagen höll Daniel Nilsson Ranta, universitetslektor vid Uppsala universitet en uppskattad föreläsning där han berättade om sitt uppdrag för kommissionen. ”Vi kallades grötstuguungarna” var rubriken på föredraget om arbetsstugorna i Norrbotten.

Daniel Nilsson Ranta gör en forskningsöversikt och en studie om arbetsstugorna i meänkieliområdet och deras beskaffenhet i relation till andra skolhemsliknande institutioner i Sverige. Forskningsöversikten ska redovisa existerande forskning och sätta arbetsstugorna i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Det fanns 21 arbetsstugor i Norrbotten under åren 1903 – 1954 och berörde närmare 5500 barn. Daniel Nilsson Ranta studerar arbetsstugorna genom arkivmaterial, tidningsnotiser, årsredogörelser och genom intervjuer. Han menar att det fanns både plus och minus med att bo på arbetsstuga. Det värsta upplevelserna för flertalet barn var att skiljas från sina föräldrar och många talar också om förbudet att tala sitt språk som något mycket negativt.

Intresset var stort bland åhörarna. Många frågor ställdes och efteråt var de flera som kom fram för att ställa ytterligare frågor och dela med sig av egna upplevelser.

Studien tar utgångspunkt i den övergripande frågan om barn på arbetsstugor i meänkieliområdet behandlades annorlunda än barn i andra jämförbara verksamheter i andra delar av landet.