Forsande vatten med snö på sidorna
Kengis fors. Foto: Martina Huber

Om kommissionen

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av svenska regeringen. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten. Kommissionen är ett självständigt organ som ska tolka och utföra det uppdrag som anges i direktiven (instruktionen) från regeringen. I uppdraget ingår att granska händelser under 1800- och 1900-talen. Kommissionen ska ta reda på vad som hände, varför det kunde hända och vem som var ansvarig för att det kunde hända. Resultatet från granskningen ska användas för att utveckla den svenska minoritetspolitiken. Kommissionen består av en ordförande, åtta ledamöter och ett sekretariat