Tidigare genomförda aktiviteter

Kaffemöte i Umeå

Kaffemöte i Stockholm

Kaffemöte i Uppsala