Kommissionens medlemmar

Kommissionen består av en ordförande, åtta ledamöter och ett sekretariat som samtliga presenteras nedan.

Ordförande:

Elisabet Fura

Elisabet Fura är kommissionens ordförande. Elisabet är jurist och har tidigare varit chefsjustitieombudsman, domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter och ordförande för Sveriges Advokatsamfund. Elisabet är hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Hon har intresserat sig för frågor med anknytning till mänskliga rättigheter och har varit ledamot av Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetskommitté och dess kommitté för mänskliga rättigheter. Förutom att ha deltagit i ett flertal statliga offentliga utredningar i Sverige har Elisabet också en rad internationella uppdrag bakom sig. Hon har bland annat varit ordförande i en internationell sammanslutning av advokater och deltagit i olika biståndsprojekt på det rättsliga området i till exempel Ryssland, Laos och Vietnam. 

Kontakt: elisabet.fura@regeringskansliet.se

Ledamöter:

Malin Arvidsson

Malin är fil. dr i historia och verksam som lärare och forskare vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen, Lunds universitet. Malins forskning är inriktad mot historisk rättvisa. Hon har bland annat forskat om processen kring kompensation till ofrivilligt steriliserade, och kompensation till personer som vanvårdats när de varit placerade i den sociala barnavården.

Lars Elenius

Lars är professor emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet. Lars har i sin forskning bland annat undersökt samspelet mellan minoritetspolitik och nationella minoriteters identitetsskapande ur ett historiskt perspektiv.

Kenneth Hyltenstam  

Kenneth är professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans publikationer rör bland annat språkbyte och språkbevarande i minoritetsspråk och tvåspråkig undervisning.

Klas-Göran Karlsson

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet med ett brett intresse för den samtidshistoria som vi ännu lever i och med. Hans särskilda forskningsområden är tre: Östeuropas och Sovjetunionens/Rysslands moderna historia, folkmord, brott mot mänskligheten och statsorganiserad terror, och frågor om den historiska dimensionens plats i samhälle, kultur och utbildning.

Bengt Niska

Bengt är f.d. kommunalråd i Pajala och tidigare ordförande i Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset. 

Kaisa Syrjänen Schaal 

Kaisa är jurist och senior policyrådgivare i Svenska kyrkan och expert på minoritetsfrågor. Kaisa har arbetat med minoritetsfrågor i Regeringskansliet, det statliga utredningsväsendet och inom civilsamhället. Kaisa var huvudsekreterare i Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken och Utredningen om finska och sydsamiska språken.

Sia Spiliopoulou Åkermark

Sia är docent i folkrätt och direktör och forskningsledare vid Ålands fredsinstitut. Sia har forskat om nationella minoritetsfrågor och varit mångårig ledamot i Europarådets rådgivande kommitté för nationella minoriteter. 

Josephine Ylipää 

Josephine är fil. mag. och forskningsassistent inom hållbarhetsvetenskap och tidigare ordförande i ungdomsorganisationen Met Nuoret. 

Sekretariat

Nadia Boussaid Pettersson

Nadia Boussaid Pettersson är huvudsekreterare i kommissionen. Nadia är jurist med inriktning mot mänskliga rättigheter och har arbetat i flera statliga utredningar vi Regeringskansliet. Hon kommer närmast från en tjänst som huvudsekreterare i en utredning om diskriminering vid Arbetsmarknadsdepartementet. Nadia har tidigare arbetat vid bl.a. Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket.

Kontakt: nadia.boussaid.pettersson@regeringskansliet.se

Stefan Aro

Stefan Aro är sekreterare i kommissionen. Stefan är präst, verksam i Övertorneå församling och engagerad i minoritetsfrågor på alla nivåer i Svenska kyrkan. Han har utvecklat läromedel på meänkieli och deltagit i översättningsprojekt. Publikationen Ette tohtia olla oma itte – en samtalsbok om språk, tro och identitet i Tornedalen (2018) var en milstolpe i kyrkans försoningsarbete. Han har lett projekt på Nordkalotten inom utbildning och språkrevitalisering och arbetat som minoritetsspråkssamordnare i kommunen.

Kontakt: stefan.aro@regeringskansliet.se

Anna Rosenmüller Nordlander

Anna Rosenmüller Nordlander är sekreterare i kommissionen. Anna är jurist med inriktning mot mänskliga rättigheter och har senast arbetat i utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen vid Arbetsmarknadsdepartementet. Anna har tidigare lång erfarenhet från statliga myndigheter bl.a. Diskrimineringsombudsmannen där hon företrädde enskilda i domstolsprocesser.

Kontakt: anna.rosenmuller.nordlander@regeringskansliet.se

Eva Dahlén

Eva Dahlén ansvarar för kommunikations- och mediafrågor.

Kontakt: eva.dahlen@regeringskansliet.se