Tornedalen
Tornedalska delikatesser. Foto: Martina Huber

Om minoriteten

Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter.

Tornedalen är ett geografisk område i nordösta Sverige och i nordvästra Finland. I Sverige omfattas Haparanda kommun, Övertorneå kommun, Pajala kommun och östra delen av Kiruna kommun.

Vem är tornedaling, kvän eller lantalaiset? Läs mer om detta på Svenska Tornedalingars Riksförbunds (STR-T:s) webbplats.

I Pajala den 27 februari 1988 utropades meänkieli (meän kieli = vårt språk) som ett eget språk. Varje år firas därför meänkielidagen den 27 februari. Det dröjde till 1999 innan meänkieli fick officiell status som ett eget språk i Sverige. Året efter ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.