Tornedalen
Tornedalska delikatesser. Foto: Martina Huber

Om minoriteten

Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De övriga är samer, som också är ett urfolk, romer, sverigefinnar och judar. Tornedalingar är den näst största gruppen, efter sverigefinnar. Trots detta är tornedalingar den nationella minoritet som är minst känd visar undersökningen “Nationella minoriteter 2020”. Vart femte år görs en undersökning om allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Tornedalen är ett geografisk område i nordösta Sverige och i nordvästra Finland. I Sverige omfattas Haparanda kommun, Övertorneå kommun, Pajala kommun och östra delen av Kiruna kommun.

Vem är tornedaling, kvän eller lantalaiset? Läs mer om detta på Svenska Tornedalingars Riksförbunds (STR-T:s) webbplats.

I Pajala den 27 februari 1988 utropades meänkieli (meän kieli = vårt språk) som ett eget språk. Varje år firas därför meänkielidagen den 27 februari. Det dröjde till 1999 innan meänkieli fick officiell status som ett eget språk i Sverige. Året efter ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.