Meänkieli

Meänkieli talas på många orter i Sverige och främst i kommunerna Gällivare, Haparanda, Pajala, Kiruna och Övertorneå. Talarna kallar sig tornedalingar, lantalaiset eller kväner beroende på vilket område de kommer ifrån eller lever i. Det finns flera varieteter av meänkieli i Sverige. Språket talas också på finsk och norsk sida. I Norge har språket erkänts som minoritetsspråket kvenska. Antalet personer som talar meänkieli i Sverige uppskattas till ca 70 000.

I december 1999 erkände riksdagen meänkieli som ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Det betyder att Sverige ska skydda, bevara och främja meänkieli i enlighet med Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Det betyder också att minoriteten har rätt att lära sig och utveckla sitt minoritetsspråk.

Särskilda bestämmelser om rätten att få använda meänkieli och viss service på meänkieli finns i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och i språklagen (2009:600). Idag ingår nio kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli: Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Stockholm, Umeå och Övertorneå kommuner.