Utgångspunkter för kommissionens arbete

Kommissionen arbetar utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt som utgår från att kommissionen och minoriteten äger processen gemensamt. Vårt förhållningssätt grundar sig i följande fyra perspektiv

  1. Långsiktighet – vi arbetar aktivt med att främja strukturer och arenor för fortsatt dialog och reflektion (även efter maj 2023)
  2. Transparens – vi arbetar brett och inkluderande på meänkieli och svenska
  3. Trygghet – vi skapar trygga rum för dialog och verkar på minoritetens egna arenor
  4. Egenmakt – våra insatser ska bidra till att stärka minoritetens egenmakt och synliggöra minoriteten i majoritetssamhället