Del av nyhetsbrevet
Foto: Egen

Prenumerera på nyhetsbrevet

Följ kommissionens arbete och håll dig uppdaterad.

Sannings– och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaisets nyhetsbrev, riktar sig till myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Nyhetsbrevet tar upp pågående arbete och information om genomförda insatser. Brevet utkommer cirka en gång per månad med uppehåll för sommarledigheter.

Anmäl dig här!