kaffe med kaffeost
Foto: Martina Huber

Pressmeddelande

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset bjuder in till ”kaffemöten” på ett tjugotal platser i Norrbotten.

Under hösten bjuder kommissionen in till s.k. kaffemöten på många platser i Norrbotten. Det första kaffemötet hölls i Anttis den 12 juli och sedan dess har ytterligare sju kaffemöten ägt rum.

Kaffemöten är enklare, informella möten där kommissionens sekretariat besöker byar och orter i Tornedalen. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar sekretariatet om kommissionens uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser.

–  Det är av största vikt för kommissionen att vi får ta del av de berättelser och vittnesmål som ännu finns hos privatpersoner. De personliga berättelserna är viktiga eftersom mycket av det som skett i det förflutna inte går att hitta i arkiv, säger kommissionens utredningssekreterare Stefan Aro.

Kommissionen, som tillsattes av regeringen i juni 2020, ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att de historiska erfarenheterna synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden.

–  Kommissionens mål är att arbeta långsiktigt och transparent och skapa trygga rum för dialog på minoritetens egna arenor. Kommissionens insatser ska bidra till att stärka minoritetens egenmakt och synliggöra minoriteten i majoritetssamhället, säger kommissionens ordförande Elisabet Fura.

Kommande bokade kaffemöten:

Kaffemöten planeras kontinuerligt. Kalendarietwww.komisuuni.se uppdateras löpande med nya tider och orter.

12-okt, 13:00: Kaalasjärvi, Kaalasvuoma hembygdsgård, Allsång

24-okt, 15:00: Vittangi, Folkets Hus, musik med Bo Lindberg

27-okt, 18:00: Kangos, Allhuset, Allsång

28-okt, 11:00: Junosuando, PRO-lokalen, Allsång

01-nov, 11:00: Juoksengi, Skolan, Allsång

15-nov, 18:30: Luleå, Mjölkuddsgården, musik med Bo Lindberg

17-nov, 18:00: Karesuando, Karesuando församlingsgård

Faktaruta

Kommittédirektiv: Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset ska bl.a.

  • kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda,
  • sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter, och
  • lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning.

Kommissionens webbplats www.komisuuni.se

Kontakt:

Sekreterare: Stefan Aro, tfn: 08-405 34 56

Stefan.aro@regeringskansliet.se

Presskontakt: Eva Dahlén, tfn: 076-113 03 53

Eva.dahlen@regeringskansliet.se