Fönster med blyinfattat mönster i orange
Foto: Luleå stift

Program: Kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset

Dag 1: Onsdagen den 15 juni kl. 10.00 – 16.15

Dag 2: Torsdagen den 16 juni kl. 9.00 – 12.40

Lokal: Konferensrum Agnar Viking, Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå

Moderator: Kaisa Syrjänen Schaal

Dag 1:

10.00 Välkommen

Biskop Åsa Nyström och kommissionens ordförande Elisabet Fura

10.20 Svenska kyrkan och insamlingen av mänskliga kvarlevor i norra Sverige

Carl-Gösta Ojala, forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Under 1800-tal och tidigt 1900-tal insamlades mänskliga kvarlevor i norra Sverige på djupt oetiska sätt, som del av ett rasvetenskapligt och rasbiologiskt intresse för framför allt samer, men även tornedalingar. Vilken roll spelade företrädare för Svenska kyrkan i denna insamling? Hur skedde insamlingen och vilka synsätt hade forskarna och samlarna på de samiska och tornedalska befolkningsgrupperna?

 11.20 Musik och sång med Bo Lindberg

11.30 Lunch

12.30 Att genom Svenska kyrkan återerövra Sverige inom sina gränser – om en svensk nationalism och dess kyrkliga härförare i Luleå stift

Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet

Det är sedan tidigare känt att Luleå stifts ledning anammade en svensk språknationalism under sent 1800-tal. Sekelskiftets Sverige präglades dock av flera alternativa ”nationalismer”. Här presenteras den särpräglade nationalism av modernitetsvurm, social reformiver och konservatism, som särskilt präglade Luleås stifts ledning under perioden mellan unionsupplösningen 1905 och folkhemsnationens begynnande etablering 1928.

13.30 Musik och sång med Bo Lindberg

13.40 Kyrkan introducerade assimileringspolitiken i skolan

Lars Elenius, professor emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet

En beskrivning av hur kyrkan under sin tid som ledare för skolväsendet gick från finska i skolan till svenska, med en stark nationalistisk ideologi.

14.40 Kaffepaus

15.00 Panelsamtal: Vilka slutsatser kan kyrkan dra?

Medverkande: Ärkebiskop Antje Jackelén, professor Urban Claesson, forskare Carl-Gösta Ojala, professor emeritus Lars Elenius och Eva Kvist, verksamhetsledare STR-T. Samtalsledare: Kaisa Syrjänen Schaal, kommissionär i Sannings- och försoningskommissionen.

16.05 Dagen avslutas

Biskop Åsa Nyström och kommissionens ordförande Elisabet Fura

Dag 2:

09.00 Laestadianerna, språket och överheten i svenska Tornedalen

Gerd Snellman, forskare vid Åbo Akademi

Vilka religiösa skäl låg bakom laestadianernas ageranden och ställningstaganden, som blev mönsterbildande och påverkade utvecklingen för språk och kulturell identitet i svenska Tornedalen. Vilka möjliga teologiska motiv fanns till både språkanvändningen och de språkpolitiska åtgärderna.

10.00 Musik och sång med Maria Ruottinkoski och Seppo Härkonen

10.10 Kaffepaus

10.30 Norska försoningskommissionens tankar om försoning och upprättelse

Per Oskar Kjølaas, kommissionär i norska försoningskommissionen

11.10 Bibeläventyr på meänkieli och svenska

Auli Kohkoinen och Sari Oja

11.30 Musik och sång med Maria Ruottinkoski och Seppo Härkonen

11.40 Panelsamtal: Vägar framåt

Biskop Åsa Nyström, Linnea Nylund, översättare och kulturarbetare, Eva Kvist, verksamhetsledare STR-T och Per Oskar Kjølaas, kommissionär i norska försoningskommissionen. Samtalsledare: Maria Klasson Sundin, Svenska kyrkan.

12.10 Sång med Maria Ruottinkoski och Seppo Härkonen

12.30 Symposiet avslutas

Biskop Åsa Nyström och kommissionens ordförande Elisabet Fura