Midnattssol
Foto: Martina Huber

Sammanträde i kommissionen

24-25 augusti i Kukkolaforsen utanför Haparanda.

Sedan Sannings- och försoningskommissionen startade har pandemin begränsat kommissionen till att hålla mötena digitalt. Därför var det med stor glädje som kommissionen kunde hålla sitt första fysiska sammanträde den 24-25 augusti.

Kommissionens ordförande, sekreterare och ledamöter, hade med något enstaka undantag, tagit sig till Kukkolaforsen strax utanför Haparanda. Två av ledamöterna som inte hade möjlighet att delta på plats, medverkade i sammanträdet via Skype.

Som brukligt inleddes sammanträdet med att kommissionens ordförande Elisabet Fura hälsade alla välkomna och sammanfattade utredningsläget.

Programmet för dagarna handlade bland annat om en diskussion om begreppen i utredningens direktiv för att skapa samsyn kring dessa. Curt Persson, biträdande universitetslektor, presenterade en delrapportering av ett forskaruppdrag kring rasbiologiska undersökningar och vad som framkommit hittills.

Sekretariatet har tittat på konsekvenserna av att kommissionen beviljats förlängd utredningstid och kunde presentera en reviderad arbetsplan. Vidare informerade sekretariatet om planeringen för de så kallade kaffemötena som kommit igång under sommaren, och kommer att fortsätta till efter årsskiftet. Även utredningsläget när det gäller de olika arkivsökningarna redovisades under sammanträdet.

Det blev tydligt att alla uppskattade att träffas fysiskt och det blev ett par dagar med många givande diskussioner och samtal. Sammanträdet i kommissionen avrundades med en guidad visning på Tornedalens museum i Torneå, på den finska sidan gränsen.