0ecd9d85-1187-4027-b020-6675e5b00965
Korpilombolo Foto: Eva Dahlén

Sammanträde i Korpilombolo

Eivind Torp presenterade en kunskapsöversikt över statens hantering av frågan om ströängarna.

I samband med symposiet om arbetsstugor höll kommissionen ett sammanträde i Korpilombolo den 9 december. Fler av kommissionens ledamöter deltog vid symposiet dagen innan och några kunde stanna och delta i det fysiska sammanträdet, andra deltog via Skype.

Elisabet Fura inledde sammanträdet med att uttrycka sin glädje och tackade för ett lyckat arrangemang med ”Arbetsstugornas dag” i Medborgarhuset. Symposiet drog ett 80-tal åhörare och genererade positiv feedback gällande både föreläsningar och panelsamtal.

Därefter berättade sekretariatet om utredningsläget med kaffemöten, pågående intervjuarbete och om forskarrapporterna som börjar komma in. Slutligt besked om budgeten för 2022 kommer i nästa vecka.

En stor del av sammanträdet ägnades åt presentation av en forskarstudie. Eivind Torp, verksam docent vid Mittuniversitetet och med bakgrund från Norge och universitetet i Tromsö, föredrog sin rapport som har till syfte att kasta ljus på frågan och belysa statens hantering av ströängar under de senaste 100 åren. Han menar bland annat att det finns flera oklarheter kring den översyn som riksdagen fattat beslut om. I hans redovisning ingår inte vad detta betyder för kommissionens arbete eller för bosatta grupper inom berörda områden. Elisabet Fura sa att kommissionen behöver se över hur frågan ska hanteras inom ramen för kommissionens arbete. Hon föreslog en diskussion kring detta på nästa sammanträde.

Avslutningsvis diskuterades ett förslag till innehåll och disposition av delrapporten som ska lämnas i maj 2022. I samband med detta presenterades även en tidplan för första halvåret.

Nästa sammanträde kommer att äga rum 24 och 26 februari i Luleå.