Alla deltagare står uppställda i en lång korridor.
Ledamöter och sekretariat samlades i Stockholm. På bilden: Elsa Hellqvist, Anna-Lena Sjölund, Kenneth Hyltenstam, Hanna Aili, Lars Elenius, Elisabet Fura, Klas-Göran Karlsson, Kaisa Syrjänen Schaal, Sia Spiliopoulou Åkermark, Malin Arvidsson, Stefan Aro, Paula Pontvik och Josephine Ylipää. Saknas på bilden: Bengt Niska och Josefin Rönnbäck. Foto: Eva Dahlén

Sammanträde i Stockholm

Kommissionen höll ett sammanträde den 22-23 februari.

Skrivandet av slutbetänkandet har kommit i gång och sammanträdet ägnades till största delen åt detta arbete.

Till sammanträdet, som ägde rum i utredningens lokaler i Garnisonen, hade nästan samtliga ledamöter och medarbetare i sekretariatet tagit sig. Ordförande Elisabet Fura hälsade alla välkomna till Stockholm och huvudsekreterare Anna-Lena Sjölund informerade kort om det aktuella utredningsläget och om hur planeringen ser ut framöver. Eftersom regeringen givit besked om att kommissionen fått förlängt uppdrag med sex månader, har arbetet kunnat läggas enligt en ny plan.

Under sammanträdet diskuterades flera textavsnitt som kommer att ingå i kapitlen i slutbetänkandet. Dessa diskussioner ledde bland annat till en reviderad version av dispositionen som ledamöterna kunde enas om under sittande möte.

Sammanträdet avslutades med flera informationspunkter som till exempel dialogmötet med styrelsen för Tornedalssällskapet i Uppsala, ett möte med Isof om regler och hantering kring ortnamn och lite praktisk information inför nästkommande sammanträde som kommer att äga rum i Pajala om en månad.