Gruppbild av kommissionen.
Stående: Anna Rosenmüller Nordlander (sekr.), Astrid Kruukka (sekr.), Bengt Niska, Kenneth Hyltenstam, Kaisa Syrjänen Schaal, Klas-Göran Karlsson. Sittande: Elisabet Fura, Sia Spiliopoulou Åkermark, Josephine Ylipää och Malin Arvidsson. Stefan Aro och Nadia Boussaid Pettersson (sekr.) deltog via Skype. Lars Elenius hade anmält förhinder. Foto: Eva Dahlén

Sammanträde i Stockholm

Kommissionen sammanträdde på Clarion Sign hotell i Stockholm den 24-25 februari.

Torsdagen den 24 februari är ett datum som redan har skrivits in i historieböckerna. Rysslands invasion av Ukraina gav en förstämning som spreds över världen. När kommissionen samlades i ett gråkallt Stockholm, för att under två dagar avhandla och samtala om kommissionens pågående och fortsatta arbete, var nyheten om invasionen ett oundvikligt samtalsämne.

–  Denna dag är det en sorgens dag med tanke på invasionen av Ukraina, sa ordförande Elisabet Fura när hon hälsade alla kommissionärer välkomna till sammanträdet. Samtidigt vill jag dock uppmärksamma er på att det även är Estlands nationaldag och Sverigefinnarnas dag. Och det är också en ljusglimt denna mörka dag att vi kan träffas här efter att mestadels ha mötts via Skype.

När sekretariatet planerade tvådagarskonferensen rådde ännu coronarestriktioner i landet och det var svårt att genomföra sammanträdet i Luleå, där den ursprungligen var planerad att genomföras. Mötet flyttades därför till Stockholm för att så många ledamöter som möjligt skulle ha möjlighet att närvara.

Den 16 maj ska kommissionen överlämna en delrapport. Arbetet med denna pågår för fullt. Sekretariatet har presenterat en disposition och förslag på innehåll, som var grunden i diskussionerna under mötet.

En punkt på dagordningen var kaffemötes-turnén som genomförts under hösten 2021 och avslutades i januari i år. Närmare femhundra personer har besökt mötena och kommissionen har fått in 160 anmälningar om intervju. En sammanfattning om dessa möten planerar kommissionen att redovisa i den kommande delrapporten.

En annan punkt som togs upp var två ännu ej slutförda studier som delgavs kommissionen. Den ena är ”En studie av hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för rasbiologiska undersökningar av Statens rasbiologiska institut”, framtagen av Curt Persson.

Den andra är författad av Carl-Gösta Ojalas, som också medverkade under dagen. Han presenterade sitt arbete ”En studie av hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor”.

I Ojalas uppdrag ingår att undersöka hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor under 1800-tal och tidigt 1900-tal samt utreda huruvida dessa kvarlevor förvaras i museisamlingar idag. I uppdraget ingår att beskriva och granska synen på tornedalingar, kväner och lantalaiset inom arkeologisk forskning och annan forskning om Tornedalens forntid, under 1800- och tidigt 1900-tal i Sverige, och denna forsknings relationer till assimileringspolitik och rasvetenskaplig- och rasbiologisk forskning. 

Dessa båda studier kommer också att presenteras i den kommande delrapporten.  Studierna kommer även att finnas tillgängliga i sin helhet på kommissionens webbplats.

Det var stort engagemang bland kommissionärerna och diskussionerna var konstruktiva och framåtsyftande. En återkommande diskussion handlade dock om sekretariatets resurser. Det finns förväntningar, främst hos minoriteten, som med nuvarande bemanning och tidsram kan vara problematisk att uppnå. Kommissionen har begärt ett möte med Kulturdepartementet kring detta. Mötet skulle ha hållits i slutet av februari, men på grund av sjukdom har mötet flyttats fram ett par veckor.

I slutet av mötet tackades Astrid Kruukka av med blommor och tal. Hennes projektanställning, som sekreterare i kommissionen löper ut den sista februari och Astrid har valt att inte förlänga sin anställning vid kommissionen. Hon har varit en stor tillgång för kommissionen, där hon bland annat genomfört många intervjuer både på svenska och meänkieli.

Nästa sammanträde i kommissionen är planerat att äga rum i Luleå den 7 april.