230621-sammantrade-juni-23-sthlm
Foto: Jennie Spetz

Sammanträde med STR-T

21-22 juni i Stockholm

I juni ägde sammanträdet rum under två dagar i kommissionens lokaler i Garnisonen. Den första sammanträdesdagen ägnades till största delen åt arbetet med texter till slutbetänkandet. Dag två deltog representanter från Svenska tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T.

Det är ett intensivt lagarbete när ledamöter och sekretariat får möjlighet att träffas och diskutera arbetet. De numera månatliga sammanträdena skapar en kontinuitet i arbetet mot ett färdigt betänkande. Arbetet med innehåll och texter löper på och delar börjar bli klara.

Förutom arbetet med slutbetänkandet informerade sekretariatet om genomförda och planerade aktiviteter. Under den senaste månaden har bland annat dialogmöten med både kommuner och organisationer ägt rum och fler planeras framöver.

Under den andra sammanträdesdagen medverkade även Eva Kvist, Henning Johansson, Terje Raattamaa och Ronny Pettersson från STR-T. En av punkterna som stod på agendan var en presentation och diskussion kring de olika förslagen till fortsatta insatser för att främja försoning och bidra till upprättelse. Flera viktiga synpunkter framkom men i det stora hela innefattar förslagen de centrala frågorna, menar STR-T.

En annan fråga som kom upp på mötet var att bestämma ort för överlämnandet av slutbetänkandet den 15 november. Av de förslag som sekretartiatet tagit fram landade valet på Pajala. Ett argument är att orten ligger centralt i minoritetsområdet.

Sekretariatet informerade om att STR-T och ungdomsorganisationen Met Nuoret även kommer att bjudas in till kommissionens sammanträde den 12 september i syfte att förankra slutbetänkandet.