Kommissionen sammanträder.
Foto: Eva Dahlén

Sammanträdet i maj

Kommissionens maj-sammanträde ägde rum i Stockholm den 23–24 maj.

De flesta ledamöterna och sekreterarna deltog på plats i Garnisonen. Även denna gång ägnades en stor del av diskussionerna åt innehållet i slutbetänkandet.

Utvalda texter diskuterades, redigerades och kompletterades i vissa fall. Ytterligare sammanträden är inplanerade i juni och september med målet att alla texter ska vara mer eller mindre klara till september-sammanträdet. En förankring av slutresultatet kommer att äga rum med Svenska tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T och ungdomsförbundet Met Nuoret i anslutning till dessa sammanträden.

Vid maj-sammanträdet diskuterades även behovet av illustrationer, bland annat i form av en tidslinje med viktiga historiska årtal och olika kartor som på olika sätt kan illustrera kommissionens resultat och underlätta för läsaren.

Kommissionen har en stark önskan om att översätta hela betänkandet till meänkieli, men då detta inte kommer att vara praktiskt möjligt att göra inom utredningstiden, så diskuterades vilket innehåll som behöver prioriteras för översättning.

Den norska kommissionen kommer att presentera sitt slutbetänkande den 1 juni. Kommissionens huvudsekreterare Anna-Lena Sjölund kommer tillsammans med huvudsekreteraren för Sanningskommissionen för det samiska folket, Jon Dunås, att resa till Oslo för att närvara under överlämnandet i Stortinget.

Nästa sammanträde äger rum den 20–21 juni, även denna gång i Stockholm. Till detta sammanträde har en inbjudan gått ut till styrelsen för STR-T och till styrelsen för Met Nuoret.