Elisabet Fura står till vänster om kommissionens rollup. Till höger står Pernilla Krusberg och Stefan Aro
Foto: Martina Huber

”Sanningskommissionen har landat”

Ordförande berättar om tre intensiva dagar då de första uppstartsmötena ägde rum i Tornedalen.

Så löd rubriken på Norrbottens-Kurirens första sida den 22 oktober. Under tre intensiva dagar genomförde vi våra första uppstartsmöten i Norrbotten. Vi besökte Pajala, Aapua, Nilivaara och Kiruna för att träffa alla som var intresserade av att höra oss berätta om vårt arbete – och det var förvånansvärt många med tanke på Corona-smittan. Kommissionen representerades av Pernilla Krusberg, Stefan Aro, Bengt Niska och undertecknad och under de första dagarna var även Eva Dahlén (kommunikationsansvarig) och Martina Huber (fotograf) med.

Några spontana, mindre möten hanns också med, bland annat i Jukkasjärvi.

Intresset var stort och välkomnandet var varmt i ett Norrbotten som strålade i sin vackraste vinterskrud. Upplägget för uppstarten var att vi presenterade oss och kommissionen, vi förklarade bakgrunden till regeringens beslut att tillsätta en sannings- och försoningskommission och hur direktiven definierar vårt uppdrag.

Vi berättade om hur vi avser genomföra vårt arbete och bad om auditoriets synpunkter.  Gensvaret var stort! De kulturella inslagen i form av musik med Bo Lindberg och Anton Muskos och Sari Ojas diktläsning var särskilt uppskattade.

Av en journalist fick jag frågan hur jag kände efter de första mötena. Jag svarade att jag var glad och kanske lite överraskad att så många hade hörsammat vår inbjudan och att intresset de visat för att bidra med sina berättelser var genuint. Flera mötesdeltagare önskade lämna sina vittnesmål där och då och blev möjligen en aning besvikna då vi hänvisade till att vi kommer tillbaka, förhoppningsvis redan i februari-mars, för att ta upp och nedteckna deras berättelser.

Att vårt uppdrag inte saknar utmaningar visste vi redan men efter dessa dagars möten är vi lite närmare svaret på frågan hur vi bör prioritera bland alla områden vi är satta att granska. Kunskapsinsamlingen har börjat och fortsätter, nu främst med inriktning på muntliga vittnesmål.

Kiruna den 23 oktober 2020

Elisabet Fura