Ljusblå bakgrundsplatta

Seminarietips: Historisk rättvisa

Forum för levande historias frukostseminarium onsdag 17 november 2021, kl. 8:30 till kl. 10:00 - Digitalt

Efter andra världskrigets slut har regeringar i många länder initierat olika slags politiska initiativ för att i någon mån försöka gottgöra för övergrepp i det förflutna. Så även i Sverige. Det har handlat om olika former av offentliga ursäkter, sanningskommissioner, särskilda ekonomiska ersättningar och återställande av egendom. Gemensamt för initiativen har varit att de drivs av en idé om historisk rättvisa. Vilka utmaningar och risker finns med dessa initiativ? Och vilka positiva resultat kan de leda till?

Medverkar gör bland andra kommissionsledamöterna Kaisa Syrjänen Schaal, jurist och minoritetsexpert vid Svenska kyrkan och historiker Klas-Göran Karlsson vid Lunds universitet.

Läs mer på Forum för levande historias webbplats