230912-smmantrade-str-t
Foto: Elsa Hellqvist

Septembersammanträde i Luleå

Det näst sista sammanträdet i kommissionen ägde rum den 12 september i Luleå.

Agendan för mötet var gedigen och rymde genomgång av samtliga utkast till kapiteltexter i slutbetänkandet. Det var ett högt tempo, men ledamöterna och sekretariatet var väl förberedda.

Sekretariatet hade innan sammanträdet inarbetat förslag till ändringar och korrektur från ledamöterna som tagits emot via e-post underhand. Ledamöterna hade fått samtliga texter för genomläsning inför sammanträdet. Mindre kompletteringar och justeringar samt korrektur återstår ännu innan texterna är kompletta.

Huvudsekreterare Anna-Lena Sjölund visade även förslag på bland annat kartmaterial som sekretariatet beställt och som kommer att ingå i betänkandet.

Vidare fick ledamöterna ta del av förslag till betänkandets omslag. Utifrån ledamöternas synpunkter fick sekretariatet i uppgift att återkomma med nytt förslag.

Elsa Hellqvist, sekreterare och projektledare för kommissionens slutsymposium i Folkets Hus i Pajala den 15 november, berättade om planeringen av evenemanget . En buss har bokats som kommer att transportera gäster från och till Luleå tågstation och flygplats. Moderatorer, intressanta föreläsare och spännande kulturinslag planeras. Mer information kommer inom kort.

I slutet av dagen anslöt Eva Kvist, Terje Raattamaa och Helena Lassi från Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T. Kommissionen stämde av några frågor kopplade till betänkandetexten och överlämnandet av slutbetänkandet den 15 november med förbundsstyrelsen.

Nästa sammanträde, som också blir kommissionens sista, kommer att äga rum den 9-10 oktober i Stockholm.