Text: Save the date

Slutsymposium den 15 november

Välkomna till Folkets Hus i Pajala. Skugga kalendern redan nu.

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset kommer att lämna över sitt slutbetänkande till statsrådet Parisa Liljestrand den 15 november i år. I samband med överlämnandet planerar kommissionen för ett slutsymposium i Pajala under eftermiddagen. Förutom sannings- och försoningskommissionen kommer även representanter från minoriteten och flera intressanta talare att medverka. Dessutom utlovas musik och enklare förtäring.

Alla hälsas välkomna!

Kommissionen kommer att ordna busstransport från/till Luleå (Kallax flygplats) för de som reser långväga.

Håll utkik på vår hemsida: komisuuni.se. Mer information, program och information om anmälan kommer att finnas inom kort.