Ordförande Elisabet Fura

Sommaren ser ut att bli intensiv…

...men vi kan ändå pusta ut.

Senaste veckan har nyhetsflödet präglats av regeringskrisen och riksdagen har röstat bort Stefan Löfven som statsminister. För kommissionens del har ändå den stora nyheten varit att regeringen beslutat om tilläggsdirektiv som ger oss en förlängning av utredningstiden med ett år, i enlighet med den begäran som jag lämnat in. Ett delbetänkande ska lämnas senast den 16 maj 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Sedan sist har vi i kommissionen haft ytterligare ett sammanträde, även denna gång digitalt. Den 15 juni uppdaterades ledamöterna om utredningsarbetet, både det som utförs av sekretariatet och det som utförs av externa forskare. Som alltid i denna typ av utredningsarbete uppkommer nya frågor under arbetets gång så det är viktigt att i lugn och ro kunna diskutera och stämma av med alla ledamöter i kommissionen. Nya beslut om exempelvis avgränsningar kan behöva fattas och den här gången var det dags att fastställa en reviderad prioritering av de tematiska områden kommissionen har fått i uppdrag att utforska.

Vi har haft många externa kontakter och jag vill särskilt nämna erfarenhetsutbytet med de tjänstepersoner på Kulturdepartementet som förbereder direktiven för sanningskommissionen beträffande samer som regeringen har för avsikt att tillsätta. Det finns mycket vi kan lära av varandra. Några av oss deltog i Fonden för mänskliga rättigheters seminarium ”Sveriges sannings- och försoningskommissioner – vägen till upprättelse och försoning?”. Vid sidan kommissionens ledamot Bengt Niska, medverkade också den norska kommissionen och Sametinget.

Den 21 juni var så det dags för vårt första forskarseminarium. Samtliga forskare som kontrakterats hittills hade bjudits in tillsammans med kommissionens ledamöter för att tillsammans få en presentation av innehållet i de olika forskningsprojekten, vilka metoder som används och vilka preliminära resultat som kan tänkas. Det kändes som ett stort privilegium att få lyssna till de åtta forskarnas presentationer under förmiddagen för att under eftermiddagen höra deras utbyte av tankar och erfarenheter med varandra under moderator Lars Elenius kompetenta ledning. Tekniken sköttes med den äran av Curt Persson. Det kändes som att många kontakter knöts och att nya möjliga samarbeten såg dagens ljus. Mycket lovande för kommissionens arbete med detta i sanning tvärvetenskapliga projekt!

Nu ser vi fram emot att fira Tornedalingarnas dag på plats i Tornedalen den 15 juli. Som jag tidigare nämnt så planeras diverse aktiviteter som till exempel det allra första kaffemötet i samband med detta. Vi kommer senare att bjuda in till många kaffemöten runt om i Tornedalen, men även på andra platser i landet, från slutet av augusti.

Kommissionen kommer att träffas för första gången fysiskt vid ett internat den 24-25 augusti i Haparanda. Förutom sammanträde så planerar vi ett besök på Tornedalens museum i Torneå.

Vi är laddade!

Elisabet Fura