teater
Tantgruppen Foto: Eva Dahlén

Stort intresse för “Arbetsstugornas dag”

Föreläsningar, musik, teater och sopplunch stod på programmet när kommissionen besökte Korpilombolo.
Landshövding Lotta Finstorp och Sannings- och försoningskommissionens ordförande Elisabet Fura hälsade alla välkomna till dagen.

Den 8 december arrangerade kommissionen ett symposium “Arbetsstugornas dag”, i samarbete med Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor och Norrbottens museer. Symposiet lockade en stor publik till Medborgarhuset i Korpilombolo. Föreläsningar, musik, teater och sopplunch stod bland annat på programmet. “Arbetsstugornas dag” var en av många programpunkter under Nattfestivalen som hålls årligen.

Lars Elenius, Professor Emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet, höll en mycket uppskattad föreläsning “Tornedalen från älvdal till gränsbygd”. Efter 1809 fick svenska Tornedalen en helt ny militär och politisk betydelse. Området blev en gränsbygd mot storfurstendömet Finland som nu var en del av det ryska imperiet. Det påverkade fram till början av 1900-talet den svenska politiken i Tornedalen på många olika sätt. Området hade förvandlats från en fredlig älvdal i norr till en potentiellt farlig gränsbygd.

Kommissionens sekreterare Stefan Aro, berättade om arbetsstugor som en del av kommissionens uppdrag. Norrbottens föreningsarkiv medverkade och berättade om hur berörda personer och anhöriga har möjlighet att söka i deras arkiv gällande arbetsstugor.

Universitetslektorn Daniel Nilsson Ranta berättade om den forskningsöversikt och studie om arbetsstugorna i meänkieliområdet som han utfört på uppdrag av kommissionen. Studien tar utgångspunkt i den övergripande frågan om barn på arbetsstugor i meänkieliområdet behandlades annorlunda än barn i andra jämförbara verksamheter i andra delar av landet.

Dagens varvades med musik, teater och filmvisning. Karin Keisu och Josse Thuresson är en konstnärlig duo sedan 2018 som läser sitt sista år på Master-programmet i konst på Konstfack i Stockholm. I deras film samtalar tre unga tornedalingar om sin gemensamma upplevelse av att ha blivit fråntagen sitt modersmål och längtan efter att återta det. Arbetsstugorna hade en viktig del i försvenskningen av Norrbotten och i filmen blir det en mötesplats för samtal om identitet och förlust.

Från Tornedalsteatern medverkade Erling Fredriksson och Anton Hennix Raukola. Skådespelarna läste upp vittnesmål och berättelser från arbetsstugor och den mycket uppskattade teatergruppen “Tantgruppen” framförde scener från historien och från arbetsstugor.

En av de sista punkterna på programmet var ett panelsamtal med Met Nuorets ordförande William Torikka, kommissionens ledamot Josephine Ylipää och biskop Åsa Nyström. Samtalet handlade bland annat om vad försoning är och hur man kan nå dit.