kenneth-talar-alla-pa-bilden_690
Toinen kuppi i Stockholm. Foto: Eva Dahlén

Stort intresse för kommissionens allra sista kaffemöte

Den 30 augusti bjöd kommissionen in till det allra sista kaffemötet, eller “Toinen kuppi” (Påtåren).

Mötet, som ägde rum i Regeringskansliets konferenslokal i centrala Stockholm, lockade ett femtiotal åhörare. På plats fanns flera representanter från STR-T:s lokalavdelning i Stockholm.

Kvällen inleddes med välkända toner från Håkan Wikström som stod för musik och sång.

Syftet med mötet var att förankra det pågående arbetet och bidra till att stärka minoritetens egenmakt. Utredningssekreterarna Stefan Aro och Josephine Ylipää från kommissionen berättade om utredningens kartläggning av assimileringspolitiken och de tematiska områdena. Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning och ledamot i kommissionen, pratade om språkens betydelse och assimileringspolitikens konsekvenser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Sedan öppnades det upp för en dialog kring kommissionens förslag till fortsatta insatser, som kommer i slutbetänkandet. Engagemanget var stort från publiken och många inspel och kommentarer mottogs med glädje av kommissionen.

Naturligtvis bjöds det också på kaffe med kanelbulle.