Tornedalen
Foto: Martina Huber

Ta del av arkivmaterial från arbetsstuga

Norrbottens museums arkiv och bibliotek erbjuder tillsammans med Norrbottens Föreningsarkiv tillgång till arkivmaterial.

Under nödåren 1902-03 inrättades de första arbetsstugorna i norra Sverige. Arbetsstugorna fungerade som internat med fri kost och logi. Sammanlagt inrättades i Norr- och Västerbotten 27 arbetsstugor och de kom att verka i 52 år fram till 1954.

Norrbottens museums arkiv och bibliotek erbjuder tillsammans med Norrbottens Föreningsarkiv tillgång till arkivmaterial från Norrbottens läns arbetsstugor. Arkivmaterialet finns på Arkivcentrum i Luleå.

Materialet från arbetsstugorna består i huvudsak av matrikel, bilder och brevkorrespondens. Personer som bedöms ha rätt att få tillgång till materialet (främst den materialet berör samt dennes anhöriga) kan ta del av materialet på plats.

Om du vill ta del av arkivmaterial kan du ringa och boka en tid på telefonnummer: 0920-24 35 80.

Ordinarie öppettider/telefontider: Tisdag-torsdag 09.00-15.00. Övrig tid efter överenskommelse.

Du kan också boka tid via e-post: arkivcentrum@norrbotten.se

Här kan du läsa mer om Arkivcentrums verksamhet.