Tillgänglighetsredogörelse komisuuni.se

Här beskriver vi hur komisuuni.se uppfyller krav enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Rapportera brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats https://www.digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte i alla delar förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kommer vi redovisa innehåll som på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem avseende webbplatsens funktionalitet senast den 31 januari 2021. Inför lansering den 19 oktober 2020 har självskattning genomförts (intern testning) av komisuuni.se.