Statyn Mästerlotsen
"Mästerlotsen" Foto: Eva Dahlén

Toinen kuppi i Kalix

Onsdagen den 3 maj bjöd kommissionen, tillsammans med Kalix kommun och STR-T:s lokalförening i Kalix in till Toinen kuppi i Folkets Hus.

Under förra året genomförde Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset drygt tjugotalet kaffemöten runt om i Norrbotten och i flera större städer i landet. Nu när arbetet går in i slutfasen är det dags för påtår. Denna gång i Kalix.

Den ljusa vårkvällen inleddes med musik och sång av elever från Kulturskolan. De sjöng en sång med text både på meänkieli och samiska. Ett trettiotal besökare kom för att lyssna till musiken och till det pågående arbetet i sannings- och försoningskommissionen.

Åhörare sittande vid bord

Stefan Aro och Eva Dahlén från sekretariatet berättade om uppdraget och hur arbetet hittills har bedrivits, men också om vad som framkommit under arbetets gång. Inte minst vid intervjuerna där många människor valt att dela sina egna eller närståendes berättelser till kommissionen. Det var berättelser om skolgång och arbetsstugor, förbud om att tala sitt modersmål och berättelser om känslan av osynliggörande.

Ett uppskattat inslag under kvällen var gruppen Hillavik, som under ledning av Johanna Lindgren spelade och sjöng. Till musiken bjöds det på kaffe och kaka.

De fem bandmedlemmarna i Hillavik

Under mötet i Kalix fick också kommissionen möjlighet att berätta om utredningens kartläggning av assimileringspolitiken och de tematiska områdena. Inte minst viktigt för kommissionen var också att föra dialog kring förslag på fortsatta insatser. Här kom flera intressanta förslag från publiken, bland annat om att förbättra språkundervisning i meänkieli för barn, öka lokalproducerat innehåll i media och behovet av en instans som följer upp så att minoritetslagen efterlevs och dit minoriteten kan vända sig och få stöd. Det kom också upp en önskan om att ”lyssna på minoriteten”.

Kvällen avslutades men ingen hade bråttom hem. Flera valde att stanna en liten stund för att reflektera över kvällens samtal.

Gult vinkelhus