Bildskärm där sex av deltagarna syns i bild
Foto: Eva Dahlén

Tredje sammanträdet

Torsdagen den 3 december höll Sannings- och försoningskommissionen sitt tredje sammanträde.

Kommissionens uppgift är att utreda kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset till följd av 1800- och 1900-talens assimileringspolitik. Arbetet har kommit igång med full kraft och uppstartsmöten i Tornedalen har inletts, men smittoläget har gjort det omöjligt att fullfölja mötena enligt tidplan.

–  Länge hoppades vi på att kunna träffas fysiskt i Korpilombolo. Men på grund av den pågående coronapandemin, blir vi tvungna att hålla även detta sammanträde via Skype, sa ordförande Elisabet Fura när hon hälsade alla välkomna.

Stefan Aro, utredningssekreterare, sammanfattade läget kring uppstartsmötena som ägt rum i slutet av oktober i Pajala, Aapua, Nilavaara och Kiruna. Trots det ogynnsamma smittoläget var intresset stort och både lokal- och riksmedia rapporterade om Sannings- och försoningskommissionen och om mötena som ägde rum.

Bengt Niska, ledamot som också var med vid uppstartmötena, berättade att han fått ett antal samtal efter mötena från personer som redan vill dela sin berättelse till kommissionen.

–  Allt var planerat för att i november och december genomföra resterande uppstartsmöten på flera platser i Tornedalen och även i Luleå, Umeå, Uppsala och Stockholm. Som läget ser ut nu, har vi blivit tvungna att skjuta fram dessa möten. Vi hoppas på att kunna genomföra dem i början av nästa år, berättade Stefan.

Under våren, när samtliga uppstartsmöten har genomförts, kommer kommissionen att bjuda in till så kallade kaffemöten där tornedalingar, kväner och lantalaiset kan dela sina vittnesmål och berättelser.

Under sammanträdet diskuterades bland annat hur kommissionen bäst når ut. Inte bara till äldre utan också till barn och unga och hur olika samarbeten kan stötta kommissionens uppdrag.

Nästa sammanträde i Sannings- och försoningskommissionen kommer att äga rum den 20 januari 2021.

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

  • Elisabet Fura, ordförande
  • Malin Arvidsson, ledamot
  • Lars Elenius , ledamot
  • Kenneth Hyltenstam, ledamot
  • Bengt Niska, ledamot
  • Kaisa Syrjänen Schaal, ledamot
  • Sia Spiliopoulou Åkermark, ledamot
  • Josephine Ylipää, ledamot
  • Pernilla Krusberg, utredningssekreterare
  • Stefan Aro, utredningssekreterare

Läs mer om kommissionens medlemmar här.