Vägskylt åt vänster står det 9 Korpilombolo, åt höger Pajala 3
Foto: Martina Huber

Mötena senareläggs

På grund av det rådande smittskyddsläget och de lokala allmänna råd för covid-19 som gäller i bland annat Norrbotten skjuts uppstartsmötena fram till efter årsskiftet.

Detta gäller de möten som planerats under vecka 46-47  i Karesuando, Kangos, Vittangi och Luleå samt mötena som planerats i december i Umeå, Uppsala och Stockholm. De flyttas preliminärt till januari 2021.

För kommissionen är det värdefullt att genomföra samtliga uppstartmöten som är planerade. Därför avvaktar vi utvecklingen och under förutsättning att läget är mer gynnsamt kommer resterande uppstartsmöten att genomföras efter årsskiftet. Tid och plats för dessa kommer att meddelas senare.