kaffe med kaffeost
Foto: Martina Huber

Vad är ett ”kaffemöte”?

Från den 12 juli till och med årsskiftet kommer kommissionen att bjuda in till kaffemöten.

Kaffemöten är enklare, informella möten där kommissionens sekretariat besöker byar och orter i Tornedalen. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar sekretariatet om kommissionens uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser.

–  Vi vill genom dessa möten skapa relationer och lyssna på alla som vill berätta. Vill man bara komma och lyssna till kommissionen och få sig en kopp kaffe går det naturligtvis bra, säger kommissionens ordförande Elisabet Fura.

Från sekretariatet kommer bland andra utredningssekreterare Stefan Aro som talar både svenska och meänkieli. Ett kaffemöte tar ungefär en timme och vi kommer att informera om mötet i god tid innan. Kommissionen planerar att komma igång med kaffemöten efter sommaren. Det allra första kaffemötet äger rum i Anttis redan den 12 juli. Plats och datum för kommande kaffemöten kommer att finnas med i kalendariet på kommissionens webbplats komisuuni.se.

I anslutning till varje kaffemöte finns det även möjlighet för den som vill dela sin berättelse och vittnesmål att boka in en tid för en individuell intervju med sekretariatet. Du kan läsa mer om att dela din historia här.