elsa-hellqvist-webb
Elsa Hellqvist Foto: Egen

Välkommen Elsa!

Den 4 oktober började Elsa Hellqvist i sekretariatet.

Elsa Hellqvist ska arbeta som administratör på deltid, från och med den 4 oktober. 

Elsa kommer bland annat att sköta posthantering, diarieföring, arkivering och annat löpande administrativt arbete.