Kaffe möte i Anttis
Kaffemöte i Anttis. Foto: Martina Huber

Välkommen på fika

Torsdag den 26 augusti kl. 18.00, Risudden gamla skola. Fredag den 27 augusti kl.18.00, Seskarö Folkets hus. Musiken står Bo Lindberg för.

Kaffemöten är enkla informella möten där kommissionens sekretariat besöker byar och orter i Tornedalen. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar kommissionen om sitt uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser. Här kan du läsa mer om kaffemöten.

Det första kaffemötet hölls i mitten av juli vid sommarkaféet i Anttis. Det var en ljummen, ljus sommarkväll. Ett femtiotal personer hade samlats för att bland annat lyssna till kommissionens ordförande Elisabet Fura och kommissionens sekreterare Stefan Aro som berättade om uppdraget och det pågående arbetet. Några personer vittnade om egna erfarenheter i spåren av assimileringspolitiken under 1800- och 1900-talen. Kvällen blandades också med finstämd musik och sång av Susanne Rantatalo och Jan Johansson.

I anslutning till varje kaffemöte finns det möjlighet för den som vill dela sin berättelse och vittnesmål att boka in en tid för en individuell intervju med sekretariatet. Du kan läsa mer om att dela din historia här.

26 augusti kl. 18.00. Risudden gamla skola, Risudden/Vitsaniemi.

27 augusti kl.18.00, Seskarö Folkets hus, Seskarö.

Musiken står Bo Lindberg för.

Kalendariet uppdateras löpande med kommande kaffemöten.

Ingen anmälan behövs för att delta på kaffemötena. Alla är välkomna!