Väg och träd med gula löv
Foto: Astrid Kruukka

Välkommen till symposiet ”Det är mitt språk – även om jag inte kan det”

Om språklig försvenskning och språkbytesprocess med historiska och nutida glasögon.

Datum: måndag 31 oktober 2022

Tid: 09:30- 16.00

Plats: Malmfältens folkhögskola, Kiruna

Sista dag för anmälan: 24 oktober och via e-post: meankieli@isof.se

Symposiet kommer även att sändas direkt och kan ses via länken nedan:

Assimileringspolitiken som initierades i Sverige under 1800-talet fick konsekvenser för människor som generationer senare inte är överspelade. Den språkliga försvenskning som då inleddes påverkar fortfarande situationen för meänkieli, ett av Sveriges minoritetsspråk, och livsvillkoren för dem som relaterar till språken.

I samhället idag finns ett nyvaknat intresse hos den yngre generationen att återta det förlorade språket men vägen dit är full av hinder och utmaningar. Det berättar de som själva gått in för att revitalisera den egna kulturens språk. 

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighetsforskning och ledamot i Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, presenterar forskning om den språkliga försvenskningsprocessen i relation till tornedalingars, kväners och lantalaisets historiska erfarenheter. I rapporten diskuteras också den s.k. halvspråkighetsdebatten som hade sin upprinnelse i skolan i Kiruna på 1960-talet. Linus Salö, docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, presenterar denna del.

Pia Lane, professor i flerspråkighet vid Oslo universitet, berättar om kvänskans situation i Norge och den förnorskningspolitik som samer, kväner och andra minoritetsgrupper har erfarit i vårt grannland.

Vi får också höra röster från föräldrar, modersmålslärare, skolledare och andra som delar personliga erfarenheter av den språkrevitaliseringsiver som växer hos den yngre generationen i Sverige.

Men vad krävs av den som vill återta sitt språk och hur hittar man motivationen? Vilket stöd ger modersmålsundervisningen i skolan för den som vill överföra ett minoritetsspråk till nästa generation?

Dessa frågor och många fler diskuteras under symposiet som arrangeras av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset och Institutionen för språk- och folkminnen.

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset tillsattes av regeringen under 2020 och lämnar sitt slutbetänkande nästa år.

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet och har uppdrag att samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i Sverige.

Deltagande vid symposiet (inkluderar lunch och fika) förutsätter dock anmälan genom e-post: meankieli@isof.se och senast måndag 24 oktober.

Välkomna!

Elisabet Fura                                                                    Martin Sundin

Ordförande                                                                      Generaldirektör,

Sannings- och försoningskommission                            Isof

för tornedalingar, kväner och lantalaiset         

Program:

09:00 Fika

09:30 Välkommen – prolog till dagen
Daniel Fjellborg och Elina Kangas – moderatorer.
Elisabet Fura, ordförande, Sannings- och försoningskommissionen
Martin Sundin, generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen

09:45 Den språkliga försvenskningsprocessen bland meänkielitalande
Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning, ledamot i Sannings- och försoningskommissionen.

Poesi på meänkieli, Meri Alarcón

10.45 Halvspråkighetsdebatten och dess effekter
Linus Salö, docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

11:30 Min berättelse
Helena Lassi, Luleå

12:00 Lunch

13:00 Kväners erfarenheter av förnorskningspolitik och kvänskans situation i Norge (På Norska, via länk)
Pia Lane, professor i flerspråkighet, Oslo universitet

13:35 Att utveckla modersmålsundervisningen
Viktoria Björklund, skolchef, Kiruna kommun

14:00 Att undervisa i meänkieli
Mervi Erkheikki, modersmålslärare, Umeå universitet.

Fika

15:00 Poesi på meänkieli, Meri Alarcón

Konklusion av dagen – vad tar vi med oss?
Daniel Fjellborg och Elina Kangas.

15:15 Konsert med Susanne Rantatalo och Janne Johansson.