Porträttbild av Hanna Aili
Foto: Egen

Värdefullt utbyte

Viktig dialog med ungdomsorganisationen Met Nuoret.

Sannings- och försoningskommissionen har den 31 mars haft ett kvällsmöte med Met Nuoret, som företräddes av ordförande Hanna Aili. Dialogen med ungdomsorganisationen sker löpande och för kommissionen är det värdefullt att ta del av den yngre generationens tankar och åsikter.

Under mötet redogjorde ordförande Elisabet Fura för det aktuella läget för kommissionen. Hon berättade att kommissionen fått sin åttonde ledamot på plats och att ytterligare en halvtidsresurs anställts för att bidra till insamling av berättelser och vittnesmål. Trots pandemin räknar kommissionen ändå med att påbörja intervjuarbetet under april månad. Det kan bli intervjuer via telefon om inte säkra fysiska möten kan garanteras.

Under mötet kom diskussionen även in på SVT-serien ”Vi var en lägre ras” som sänts. Inom ungdomsorganisationen har de sett och pratat om serien och tycker att den är intressant och värdefull. Hanna Aili menade också att det var bra att den yngre generationen fått komma till tals i serien.

Hanna Aili berättade att ett kulturläger kommer att arrangeras i sommar tillsammans med ungdomsorganisationerna Kvääninuoret (Norge) och Karjalaizet Nuoret (Finland). Lägret kommer att pågå under Tornedalingarnas dag den 15 juli och tankar och idéer kom upp om att kommissionen och Met Nuoret eventuellt skulle göra någon aktivitet tillsammans under firandet i Tärendö. Nästa dialogmöte med Met Nuoret kommer att planeras in efter att organisationen haft sitt årsmöte i slutet av april.