Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Vi står inför ett vägval

Pandemin kullkastar delar av vår planering, vilket särskilt drabbat de planerade uppstartsmötena som redan skulle ha hållits på flera platser i landet.

Vi har fortfarande för avsikt att genomföra mötena, så fort smittskyddsläget så tillåter. Vi reviderar vår möteskalender löpande. Arbetet fortgår ändå intensivt med sådant som inte kräver möten och resor, bland annat kunskapsinsamling genom arkivsökningar samt förberedelser inför kommande intervjuer med alla som vill berätta och dela sin historia. Forskaruppdragen är också i fokus och läggs ut allteftersom de blir klara.

På Kommissionens senaste sammanträde nu i januari var vi överens om att pandemin tvingar oss till ett vägval; antingen begränsar vi vårt uppdrag genom att revidera arbetsplanen till färre öppna möten, skolbesök, intervjuer och fokusgrupper eller så begär vi förlängd tid för att slutföra uppdraget.

Enligt våra direktiv ska vi slutredovisa vårt arbete i maj 2022 men det är inte möjligt under nuvarande premisser enligt min bedömning, som delas av ledamöterna i Kommissionen. Vi kommer alltså att vända oss till regeringen med en begäran om förlängning. Vi kan inte förvänta oss ett svar per omgående eftersom det ju handlar om att ytterligare resurser måste frigöras men jag är ändå optimistisk. Vi har trots allt åstadkommit en hel del så här långt och intresset från media, organisationer och enskilda personer visar att uppdraget är för viktigt för att slarvas bort genom att hastas igenom.

Elisabet Fura