Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Vi väntar på besked

Nu är maj månad nästan slut och våren verkar äntligen ha kommit, efter att ha tvekat oändligt länge.

Naturens respons är nästan överväldigande så det är svårt att inte känna sig inspirerad till stordåd, vilket är vad som krävs av vår kommission!

Som tidigare rapporterats har vi bett regeringen om förlängning för att slutföra vårt arbete på ett bra sätt. Vi har blivit utlovade ett svar under maj månad och vi hoppas verkligen på en positiv respons då tidsramen var pressad redan innan pandemin och restriktionerna slog till. Men vi jobbar på enligt vår reviderade arbetsplan och är ändå optimistiska.

Vi hoppas komma igång med individuella intervjuer inom en snar framtid och har genomfört en första intervju med en referensperson när detta skrivs. Vi får löpande in anmälningar från personer som önskar bli intervjuade och flera personer har lämnat in skriftliga berättelser. Vi har träffat avtal om stödsamtal och även underrättat berörda regionala myndigheter om vårt arbete och vår planering.

Till dags dato har vi träffat avtal med sju forskare och kommit överens med dem att hålla ett digitalt seminarium den 21 juni. Syftet är förstås att de ska kunna ta del av varandras pågående arbete och finna inspiration och glädje i ett erfarenhetsutbyte.

Vi planerar intensivt just nu för ett symposium som ska äga rum den 15 juli i samband med Tornedalingarnas dag. Bland deltagarna märks statsrådet Amanda Lind, tornedalingen och skidstjärnan Charlotte Kalla och professor Leena Huss. Den sistnämnda ska hålla ett anförande om språk och kultur, identitet och namn. Hon har för avsikt att visa hur minoriteter som utsätts för assimileringspolitik påverkas i generation efter generation.

Vid kommissionens senaste sammanträde den 19 maj beslutades att utgångspunkten för vår kartläggning och granskning ska vara assimileringspolitikens anspråk på språk- och kulturförändringar. Fokus ska vara att beskriva konsekvenserna för minoriteten som kollektiv.

Vi jobbar på i full fart, som ni ser.

Elisabet Fura